Hotel
Phoenicia Business - Phoenicia Grand Hotel

Regulamentul Concursului “What is your favourite love song?” organizat de către Phoenicia Grand Hotel, în perioada 07 Februarie 2020 – 11 Februarie 2020

Romana
Descriere Regulament: 

Termenii și condițiile reglementează modul în care aveți dreptul să accesați și să utilizați serviciile asociate procesului de înscriere la concurs și procedurile ce țin de câștigul și intrarea în posesia premiului pus la dispoziție de către Phoenicia Grand Hotel.

Art. 1. ORGANIZATORUL
Organizatorul “Phoenicia Grand Hotel“ este UNITED BUSINESS SOLUTIONS S.R.L, cu sediul în București, str. Alexandru Șerbănescu, nr 87, denumită în continuare Organizator. Concursul “What is your favourite love song?” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul “Regulament”. Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții, denumiți în continuare Participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Regulamentul, aducând la cunoșțința publicului acest fapt.
Art. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A ÎNSCRIERII
Înscrierea este organizată și se desfășoară pe pagină oficială de Facebook “Phoenicia Grand Hotel“ . Durata Concursului este cuprinsă între 07 și 11 Februarie 2020.
Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice („Participanții”) care, la data înscrierii, au împlinit vârstă de 18 ani. Se pot înscrie pe Facebook doar persoane cu adresa de mail și cont de Facebook valid.  Nu pot participa la Concurs următoarele categorii de persoane:
– angajații unităților comerciale participante, angajații organizatorului precum și angajații asociaților/ administratorilor acestuia.
– angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Concursului.
Art. 4. MECANISMUL DE PARTICIPARE
Toți participantiii care vor respecta pașii mecanismului de participare vor întra automat în concurs și implicit în procesul de tragere la sorți a câștigătorului. Un Participant poate posta o singură dată.
1) Concursul conține o postare pe pagină de Facebook “Phoenicia Grand Hotel“ publicată pe 06 Februarie 2020.
2) Cerințele concursului vor fi următoarele:
Participanii trebuie să dea      Like paginii de Facebook “Phoenicia Grand Hotel“ ,Like      postării de concurs, apoi Share postării pe pagină lor de Facebook
Următorul pas este să lase      un comentariu la postarea de Concurs, în care să spuna care este melodia      lui preferata de dragoste?;
Toți pașii enumerați mai sus      sunt obligatorii pentru a intră în tragerea la sorți a concursului.
3) Câștigătorul va fi anunțat in data de 10 Februarie, într-o postare nouă pe pagina de Facebook “Phoenicia Grand Hotel, ca urmare a tragerii la sorți prin RANDOM.ORG.
4) Dacă câștigătorul renunta la premiul câștigat, un alt câștigător va fi desemnat, printr-o altă tragere la sorți efectuată în dată de 11 Februarie 2020.
Premiul Concursului
1) Premiul Concursului constă în:
O cina romantic, pentru 2 persoane,  în valoare de 299 de lei, in data de 14 Februarie 2020, la Phoenicia Grand Hotel.  Adresa hotelului este : Strada Alexandru Serbanescu, nr. 87
2) Premiul se acordă conform condițiilor descrise în Art. 4.
3) Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.
4) Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului câștigat în cadrul prezentului Concurs, respectiv nu se poate schimba premiul oferit în cadrul prezentului Concurs.
5) Premiul este transmisibil.
Art. 5. ECHIPA DE SELECȚIE
Echipa de selecție este formată din membrii departamentului de Marketing.
Art. 6. REZULTATE SELECȚIE
Casrtigatorul concursului va fi anunțat printr-o postare pe pagină de facebook “Phoenicia Grand Hotel“ , în cursului zilei de 12 Februarie 2020. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice înscriere a oricărui Participant, în orice moment, dacă are suspiciuni cu privire la activitatea și expunerea publică a acestuia sub forme ce pot genera efecte negative asupra “Phoenicia Grand Hotel“. Din momentul primirii premiului de către câștigător, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de Participantul câștigător.
Art. 7. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Organizatorul respectă legislația în vigoare în acest domeniu în România . Prin înscrierea în concursul “What is your favourite love song?”, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Organizatorul vă solicită dumneavoastră, în calitate de beneficiar, următoarele informații necesare pentru identificarea dumneavoastră personală și pentru înmânarea premiului.
numele și prenumele
copie      buletin
Organizatorul nu va înstrăina, închiria sau vinde informațiile de identificare personală a dumneavoastră către alți terți.
ART. 8. UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNSCRIERE
Înțelegeți și sunteți de acord că NU aveți voie să postați, să încărcați, să transmiteți în mediul online, următoarele tipuri de informațîi: informații ilegale, abuzive, obscene, discriminatorii, jignitoare, conspirative sau de hărțuire; informații false despre propria dvs. identitate, incluzând, dar fără a se limita la, pseudonime sau orice alt tip de date false, greșite sau inexacte pe care le furnizați în cadrul concursului online; informații pe care nu aveți dreptul să le faceți publice, care au caracter secret sau confidențial sau asupra cărora nu dețineti drepturi de proprietate intelectuală; informații publicitare nesolicitate sau neautorizate, spam, scrisori în lanț, scheme de afaceri piramidale sau orice alt tip de solicitări.
Această interdicție se referă, fără a se limita la: spyware (programe pentru captarea datelor despre utilizatorul computerului infectat), adware (programe de transmitere de reclame), viruși informatici, phishing (mesaje de solicitare de informații confidențiale), spam (mesaje electronice nesolicitate), pop-up-uri sau link-uri către alte pagini de internet considerate riscante.- elemente falsificate de identificare cu scopul disimulării originii oricărei comunicări transmise prin websiteul www.phoeniciahotels.ro sau alte mijloace aferente acestei înscrieri online sau Organizatorului în general; conținut care nu este destinat rubricii respective (adresa de email în locul numelui, etc).
Sunteți de acord că nu aveți voie să interferați sau să întrerupeți serverele, rețeaua sau seriviciul Organizatorului aferent concursului online sau să încălcați orice reglementări, proceduri și îndrumări privind utilizarea rețelei.
Art. 9. ÎNCETAREA SERVICIULUI
Sunteți de acord că Organizatorul poate, în orice moment, fără notificare prealabilă, să va elimine din concurs, din cauze care pot fi, fără a se limita la:
încălcarea de către dvs. a      prevederilor prezentului Regulament și a îndrumărilor pe care le cuprinde,
solicitări ale instituțiilor      guvernamentale și impuneri ale legii,
solicitarea dvs. expresă,
Sunteți de acord că eliminarea din concurs va fi făcută la liberă alegere a Organizatorului și că Organizatorul nu poate fi făcut răspunzator față de dvs. sau orice altă terță parte pentru întreruperea accesului la înscriere.
Art. 10. INFORMAȚIA FURNIZATĂ
Înțelegeți și sunteți de acord că prin postarea de texte pe pagină de Facebook “Phoenicia Grand Hotels”  cedați către Organizator dreptul gratuit și irevocabil de a utiliza aceste materiale în decursul existenței concursului. Înțelegeți că răspunderea pentru toată informația pe care o postați în cadrul înscrierii online vă revine exclusiv dvs., iar Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător de nicio greșeală sau omisiune din aceste informații. Sunteți de acord să nu monitorizați sau copiați, și să nu permiteți altora să monitorizeze sau copieze paginile de Facebook “Phoenicia Grand Hotel” și website-ului www.phoeniciahotels.ro și conținutul pe care acestea îl cuprind. Sunteți de acord să nu simulați aspectul sau funcționarea acestor pagini și să nu acționați pentru a perturba funcționarea sau a supraîncărca infrastructura noastră informatică, inclusiv, dar fără a se limita la, comunicări nesolicitate, încercări de a obține acces neautorizat, transmitere sau activare de viruși informatici.
Art. 11. COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL
În cadrul înscrierii online, Organizatorul poate avea nevoie să comunice cu dvs. prin Facebook Messenger. Sunteți de acord să primiți mesaje legate de participarea dvs. la Concurs pentru a asigura buna derulare a colaborării. Organizatorul își exercită dreptul de a modifică oricare din articolele prezentului document în scopul de a asigura coerența și corectitudinea desfășurării concursului. Organizatorul va afișa orice modificare a prezentului document.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului oferit în cadrul acestui Concurs.
Art. 12. Acest regulament reprezintă un acord între dumneavoastră și Organizatorul concursului, guvernat de legislația românească în vigoare.

 

Tip Hotel: 

© Copyright Phoenicia hotels 2016