Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

Descriere Regulament:

Protectia datelor personale – Politica de confidențialitate

Grupul hotelier Phoenicia Hotels este alcătuit din următoarele entități:

Hotel Phoenicia Grand Hotel, localizat în București, sector 1, Strada Alexandru Șerbănescu, nr. 87, administrat de societatea UNITED BUSINESS SOLUTIONS SRL, persoana juridica organizată în conformitate cu legislația aplicabilă, avand sediul în București, strada Alexandru Serbanescu, nr. 87, sector 1, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/235/2011 și CUI RO27892270.

Operatorul UNITED BUSINESS SOLUTIONS SRL poate fi contactat prin e-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro și/sau la telefon 021.3000.890, fax: 021.3000.891.

Hotelul Lido By Phoenicia, localizat în București, bd. Gh. Magheru, nr. 5-7, sector 1, administrat de societatea PHOENICIA EXPRESS SRL, persoana juridica organizata în conformitate cu legislația aplicabilă, având sediul în București, Sos. Odaii nr. 441-443, parter, camera 1, Sectorul 1, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/17868/2018 și CUI RO 25693077.

Pentru această locație, operatorul PHOENICIA EXPRESS SRL poate fi contactat prin e-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro și/sau la telefon +40 742 224 517.

Hotelul Phoenicia BlueView Resort, localizat pe Strada Amfiteatru, Olimp, județul Constanța, administrat de societatea PHOENICIA EXPRESS SRL, persoana juridica organizata in conformitate cu legislatia aplicabila, avand sediul în București, Sos. Odaii nr. 441-443, parter, camera 1, Sectorul 1, avand nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/17868/2018 și CUI RO 25693077.

Pentru aceasta locatie, operatorul PHOENICIA EXPRESS SRL poate fi contactat prin e-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro și/sau la telefon +40 742 224 517.

Hotelul Phoenicia Holiday Resort, localizat în Bulevardul Mamaia Nord, Nr. 99, Năvodari, jud. Constanța, administrat de societatea PERLA MAJESTIC SA, cu sediul în Str. Horia Macelariu, nr. 59, ap. P04, sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/5176/2010, CUI 7940489.

Pentru aceasta locatie, operatorul, poate fi contactat prin e-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro și/sau la telefon +40742224517.

Hotelul Phoenicia Boutique, localizat în Bulevardul Mamaia Nord, Nr . 95 bis, lot 3, Navodari, jud. Constanta, administrat de societatea PERLA MAJESTIC SA, cu sediul în Str. Horia Macelariu, nr. 59, ap. P04, sector 1, București, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J 40/5176/2010, CUI 7940489.

Pentru aceasta locatie, operatorul, poate fi contactat prin e-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro și/sau la telefon +40742224517.

Hotelul Phoenicia Luxury, localizat în Bulevardul Mamaia Nord, Nr. 91, Navodari, jud. Constanta, administrat de societatea PHOENICIA EXPRESS SRL, persoana juridica organizata in conformitate cu legislația aplicabilă, avand sediul în București, Șos. Odaii nr. 441-443, parter, camera 1, Sectorul 1, avand nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/17868/2018 și CUI RO 25693077.

Pentru aceasta locație, operatorul, poate fi contactat prin e-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro și/sau la telefon +40742224517.

Hotelul Phoenicia Royal, localizat în Bulevardul Mamaia Nord, Nr . 91, Năvodari, jud. Constanța, administrat de societatea PHOENICIA EXPRESS SRL, persoana juridica organizata în conformitate cu legislația aplicabilă, avand sediul în București, Sos. Odaii nr. 441-443, parter, camera 1, Sectorul 1, avand nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/17868/2018 și CUI RO 25693077.

Pentru aceasta locatie, operatorul, poate fi contactat prin e-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro și/sau la telefon +40742224517.

Aparthotel Phoenicia Suites, localizat în București, Str. Alexandru Serbanescu nr. 87, administrat de societatea PHOENICIA APARTMENTS SRL, persoana juridica organizata in conformitate cu legislatia aplicabilă, avand sediul în București, Str. Horia Macelariu nr. 59, biroul nr. 8, et. P, ap. P03, Sector 1, avand nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/10377/2009 și CUI RO16004009.

Pentru aceasta locatie, operatorul PHOENICIA APARTMENTS SRL poate fi contactat prin e-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro și/sau la telefon +40742224517.

Hotel Majestic Mamaia, localizat în Stațiunea Mamaia, județul Constanța, cod poștal 900001, administrat de societatea , administrat de societatea PERLA MAJESTIC SA, cu sediul în Str. Horia Macelariu, nr. 59, ap. P04, sector 1, București, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J 40/5176/2010, CUI 7940489.

Pentru aceasta locatie, operatorul, poate fi contactat prin e-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro și/sau la telefon +40742224517.

Hotelul Majestic Jupiter, localizat în Stațiunea Jupiter, jud. Constanta, Str. Gala Galaction, nr. 46, administrat de societatea BUSINESS TOUR EXPERT SRL, persoana juridica organizata in conformitate cu legislatia aplicabila, avand sediul în București, Sector 4, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.4, Bloc 3C, Scara 1, Etaj P, Ap. 1, avand nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/11531/2003 și CUI RO 15622600.

Pentru aceasta locatie, operatorul BUSINESS TOUR EXPERT SRL poate fi contactat prin e-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro și/sau la telefon +40742224517

Hotelul Majestic Olimp, localizat în Stațiunea Olimp , Mun. Mangalia , jud. Constanta, Str. Olimp , nr 2, administrat de societatea FAIR IMPEX 3 SRL, persoana juridica organizata in conformitate cu legislatia aplicabila, avand sediul Mun. TECUCI ,Jud. Galați, avand nr. de înregistrare în Registrul Comertului J17/1033/2011 și CUI RO 28968210.

Pentru aceasta locatie, operatorul FAIR IMPEX 3 SRL poate fi contactat prin e-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro și/sau la telefon +40742224517.

Toți operatorii de mai sus, prelucrează date cu caracter personal și prin intermediul phoeniciahotels.ro

Grupul de firme Phoenicia Hotels colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului în care vizitatorul site-ului dorește să interacționeze cu site-ul.

Astfel, pentru completarea formularelor pentru solicitarea unei oferte și a formularului de contact, se colecteaza numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon (opțional).

Datele furnizate voluntar de persoana interesată de serviciile grupul de firme Phoenicia Hotels sunt utilizate pentru contactarea pe e-mail sau după caz, telefonică, cu privire la oferta solicitată pentru care persoana vizată și-a manifestat interesul. În scop de marketing, se colecteaza numele, prenumele și adresa de e-mail.

Grupul de firme Phoenicia Hotels poate sa colecteze involuntar și alte date ce nu conduc la identificarea unică a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici) furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către grupul de firme Phoenicia Hotels pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților sai. De asemenea, poate colecta involuntar în alte informații care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.phoeniciahotels.ro, precum adresa IP. Astfel de informații nu vor fi însă utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului și nu vor fi făcute publice, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politica de Confidentialitate;

Prelucrarea datelor de Operator (scopuri și temeiuri legale)

Grupul de firme Phoenicia Hotels prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.phoeniciahotels.ro, în următoarele scopuri și temeiuri legale:

– în baza consimțământului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informații privind activitățile grupul de firme Phoenicia Hotels sau serviciile oferite, la cererea sa voluntară (de exemplu, prin completarea formularului de contact sau a celui privind solicitarea unei oferte pentru traininguri/cursuri);

– în baza consimțământului expres al utilizatorului site-ului în scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, în format exclusiv electronic;

– în interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a înțelege nevoile și așteptările clienților noștri și pentru a ne îmbunătăți serviciile oferite.

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.phoeniciahotels.ro sau a inserării adresei de e-mail pentru comunicări de marketing ori a oferirii consimțământului în scopuri de marketing pe orice material pus la dispoziție de grupul de firme Phoenicia Hotels, fiecare utilizator sau după caz, client, și-a exprimat consimțământul ca grupul de firme Phoenicia Hotels sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta Politica de Confidențialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu a prevederilor naționale în vigoare;

În prelucrarea datelor cu caracter personal, grupul de firme Phoenicia Hotels va acționa în mod legal, echitabil și transparent. Prelucrarea datelor se realizează în scopuri determinate, explicite și legitime. Procesarea datelor este adecvată și limitată, doar în raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securității și integrității datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

Pentru asigurarea legalității prelucrării datelor cu caracter personal, grupul de firme Phoenicia Hotels își asumă responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internaționale și naționale în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Grupul de firme Phoenicia Hotels nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.phoeniciahotels.ro, cu excepția angajaților autorizați sau a persoanelor împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra în numele grupului de firme Phoenicia Hotels (transmitere comunicari marketing, furnizor servicii website, furnizor hosting și înregistrare domenii) sau în cazul în care obligația de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a grupului de firme Phoenicia Hotels sau a angajaților acestuia.

Orice utilizator al site-ului sau client are, ca persoana vizată, următoarele drepturi în raport cu operatorul de date cu caracter personal:

Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea grupului de firme Phoenicia Hotels ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana în cauza și, în caz afirmativ, se poate obține acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizează dreptul utilizatorului site-ului sau clientului de a se opune prelucrării datelor personale atunci cand prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau cand are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea grupului de firme Phoenicia Hotels.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana în cauză decide să-și retragă consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana în cauza se opune prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate de grupul de firme Phoenicia Hotels, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana în cauza se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care grupul de firme Phoenicia Hotels nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauza le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale grupului de firme Phoenicia Hotels prevalează asupra celor aparținând persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor sus-mentionate, persoana vizată se va adresa grupului de firme Phoenicia Hotels, prin operatorul care administrează locația respectivă, printr-o cerere formulată în scris și transmisă la sediul social/punctul de lucru corespunzător, sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa phoeniciahotels.ro.

Transmiterea comunicărilor de marketing de către grupul de firme Phoenicia Hotels se efectuează prin intermediul platformei ‘‘white image’’, organizată în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în materie de protecție a datelor, inclusiv cu Regulamentul 679/2016, oferind posibilitatea dezabonarii în orice moment de la newsletterele transmise de grupul de firme Phoenicia Hotels. Mai multe informații despre ‘‘white image’’ puteți găsi accesând pagina: www.whiteimage.net

Datele cu caracter personale colectate prin intermediul site-ului www.phoeniciahotels.ro, prelucrate de grupul de firme Phoenicia Hotels sunt retinute pana la dezabonarea din Newsletter a persoanei.

Modificarea Politicii de Confidențialitate

Dacă este necesara o schimbare a prezentelor reguli de confidențialitate, grupul de firme Phoenicia Hotels va publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta și completa privind datele colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

În situația în care se consideră ca drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoana vizată are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt următoarele: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211 / +40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Actualizări la această politică

Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal va fi revizuită periodic, iar dacă este cazul, va fi actualizată.